وارد امدن ۷۰۰ میلیارد دلار خسارت به صنعت نفت ایران در دولت احمدی نژاد

در حالی که کمتر از ۱۰ روز تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد زمان باقی نمانده است، سایت  ”آینده نیوز”  متعلق به جریان به اصطلاح اصولگرای گزارش داده خسارت وارده به صنعت نفت ایران در دولت هشت ساله محمود احمدی نژاد، نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار، است.

این گزارش یاداوری میکند که برآورد های کارشناسی نشان می دهد، با وجود آن که دولت های نهم و دهم طی هشت سال گذشته بیشترین درآمد نفتی را داشته و حدود دو برابر دولت های بعد از انقلاب ایران، درآمد کسب کرده است، اما این تمام هزینه ای نیست که این دولت به ذخائر نفت و گاز کشور وارد کرده است.

این گزارش افزوده است که چیزی نزدیک به همین مبلغ نیز خسارت ناشی از عدم النفع کشور در برداشت از حوزه های نفتی و گازی مشترک و همچنین عدم بهره برداری مناسب از میادین نفتی و گازی در حال استخراج است.

سایت ”آینده نیوز” در گزارش خود افزوده است که دولت احمدی نژاد به دلیل سوء مدیریت قادر به اجرای برنامه ریزی های انجام شده برای بهره برداری از حوزه های گازی نشد و به طور مثال، قراردادی یک میلیارد دلاری که باید به شرکتهای بزرگ بین المللی واگذار می شد، در یک زد و بند آشکار توسط قلعه بانی به شرکتی واگذار شد که همان روز با سرمایه۱۰۰ هزار تومان تاسیس شده بود.

این گزارش ادامه داده است: ”سوء مدیریت در وزارت نفت از سویی دیگر موجب گردیده تا تولید نفت و راندمان برداشت از میادین نفتی به شدت کاهش یابد و در شرایط فعلی حتی اگر تحریم ها نیز وجود نداشته باشد، کشور قادر به تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز که در زمان قبل انجام می شد، نیست.”