وال استریت ژورنال: آمریکا بانک بی.ان.پی پاریباس فرانسه را ۱۰میلیارد دلار جریمه می کند

دادگستری آمریکا خواهان دریافت 10 میلیارد دلار جریمه از بانک فرانسوی  بی.ان.پی پاریباس به دلیل نقض تحریم های ایران است.

روزنامه وال استریت ژورنال فاش کرد: اداره دادگستری آمریکا درصدد است بانک بی.ان.پی پاریباس را بیش از 10میلیارد دلار جریمه کند. این بانک فرانسوی متهم است سالها تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران را دور می زده است.

بی.ان.پی پاریباس – که بزرگترین بانک فرانسه به شمار می آید – در حال گفتگو با مقامهای آمریکا می باشد تا بیش از 3میلیارد دلار جریمه نپردازد اما مقامهای دادگستری آمریکا بر پرداخت 10میلیارد دلار جریمه تأکید می کنند.