واکنش سخنگوی اشتون به سخنان آخوند روحانی در مراسم تحلیف

 

euparlementمایکل مان، سخنگوی خانم اشتون یک روز پس از سخنرانی آخوندروحانی گفت “دلیل تحریم ها شک و تردیدی است که در اهداف رژیم ایران دیده می شود. اگر این شک و تردید برطرف شود دلیلی برای وجود تحریم ها نیست.”

آقای مان گفته “ما می خواهیم رژیم ایران پیشنهادهای ما را قبول کند و این به ادامه مذاکرات و در نهایت به یک توافق منجر شود. توافقی که در آن جامعه جهانی قانع می شود که فعالیت اتمی رژیم ایران هدف نظامی ندارد.”

سخنگوی خانم اشتون گفته که “حالا تحریم ها به دلیل وجود این نگرانی ها پابرجا است و رژیم ایران هنوز نتوانسته کاری جدی درباره نگرانی های ما انجام دهد.”

سخنگوی خانم اشتون درباره چگونگی برداشتن تحریم های رژیم ایران گفته “اینطور نیست که شما یک کار کنید و همه تحریم ها از بین برود. برای این کار باید یک روند مشخص طی شود. اولا که توپ الان در زمین رژیم ایران است. آنها باید قدم اول را بردارند چون هرچه باشد این رژیم ایران است که تعهدات بین المللی اش را نقض کرده است.”

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوره های مذاکرات اتمی با رژیم ایران را یادآوری کرده و گفته “ما بسته ای پیشنهادی به رژیم ایران ارائه کرده ایم. الان چند ماه است که این پیشنهادها مطرح شده است. هنگامی که این پیشنهادات مطرح شد زمزمه های مثبتی از طرف مذاکره کننده رژیم ایران شنیده شد اما در نهایت ما در مذاکرات پیشرفت چندانی نکردیم.”

وی اضافه کرد: “ما می خواهیم هرکس در دولت جدید مسئول پرونده اتمی می شود درباره این پیشنهادها با جدیت کار کند، نشان دهد رژیم ایران در برداشتن این قدم ها که هدفش ایجاد اطمینان در طرفین مذاکره است جدی است و روندی را آغاز کند که دنیا مطمئن شود رژیم ایران تنها به دنبال انرژی اتمی برای مصارف صلح آمیز است. طرف ایرانی درباره این موضوع حرف زیاد زده است و حالا ما می خواهیم از آنها عمل ببینیم.”