وبلاگ سبزهای واقعی وطن- اطلاع به ملت ستمدیده

هزاران سرو و ققنوس از خاکسترمان زنده و سرشارتر می‌رویند و زنده می‌شوند . ما به آستان هیچ نامردی سر نمی‌ساییم و در مقابل هیچ توفانی زرد نمی‌شویم و خم به ابرو نمی‌آوریم. ما بزرگ شده ایم نه به ولی فقیه و نه به روباه مکار احتیاج داریم وما نمی‌ خواهیم در چارچوب ولایت ننگ فعالیت کنیم ما در عمل‌ مان این را نشان دادیم که شعار شهدای ما و شعارما، مرگ بر اصل ولایت فقیه، نه به ولایت جهل و جنایت، آری به جمهوری مردم ایران است.

اخیرأ تعدادی خائن که دستشان به خون عزیزان این مرز و بوم آغشته است به اسم ما در وطن اسیر و جاهای دیگر اعلامیه می‌دهند و با تمام بی‌ شرمی ازولایت فقیه حمایت می‌ کنند و بزرگ ترین جلاد این ولایت که رفسنجانی جنایتکار باشد به اسم سبز از این جنایتکار بعنوان یک قهرمان حمایت میکنند ما این اراذل بی شرم را افشا میکنیم . و ما خواهان یک حکومت مردم بر مردم هستیم نه از ولایت به ولایت  این اراذل را نه تنها محکوم می‌ کنیم بلکه به این ها می‌ گوییم، شماها نه تنها نماینده ما نیستید بلکه قاتلان نسل قبلی ما  بوده و هستید. شماها سربازان گمنام ولایت جهل و جنون هستید. ما در بحبوحه قیام گفتیم و تکرار می‌کنیم موسوی بهانه است کلی نظام نشانه است.

میرحسین موسوی آن موقع که چند قدمی با ما بود و مردم را همراهی کرد، ما از او حمایت کردیم. وقتی که به چارچوب ولایت برگشت دیگر از ما نیست و نمی‌تواند باشد، الان نیز این یکی جنایتکار را رفسنجانی را علم کرده اند به اسم سبز رفسنجانی  می‌خواهد در چارچوب ولایت فقیه  و با تأییدیه کفتار ولایت خامنه ای جلاد برای ملت ایران آزادی بیاورد آیا این شرم آور نیست؟ و بی شرمانه میگویند رفسنجانی تنها شانس ملت ایران در مقابل خامنه ای است. عجبا با چه زبانی باید جواب این پاسداران گمنام ولایت را داد؟ بنظرم بهترین جواب همان بود شهیدان قیام دادند مرگ بر اصل ولایت فقیه .

میرحسین  می‌گفت باید برگردیم به عصر طلایی امام، بی شرمی نیست یک آدم این قدر ترسو و یا خودفروخته باشد؟ رفسنجانی خود هنوز در همانجا در عصر طلایی امام دجالش هست باز میرحسین این را می گفت باید برگردیم . ولی این از آنجا تکون نخورده است . نخیر ما سبزهای واقعی وطن به عصرطلایی دجالیت برنمی گردیم. و خواهان روشنگری و بررسی در آن عصرطلایی هستیم و جنایتی که بر علیه بشریت شده است باید روشن گردد. و معتقدیم که یکی از جلادان آن عصر طلایی خود رفسنجانی  می‌باشد . این جلاد  اگر  واقعأ در مقابل خامنه ای جلاد است پس باید  بیاید به ملت ایران بگوید در آن عصر خفقان و سرکوب و وحشیگری، به ملٌت ما و مبارزان وطن چه گذشت.

ما نسل آن مبارزین واقعی وطن هستیم که امروز به میدان آمده‌ایم و همه این اراذل را محکوم می‌کنیم . ما در کنارهمه محاربان و ساختارشکنان و ضد نظام ولایت و مبارزان واقعی وطن هستیم این برای ما سبزهای واقعی وطن افتخاری است که مانند ماهی سیاه کوچولوی شاد روان صمد بهرنگی رو به دریایم نمی‌خواهیم در مرداب ولایت جهل و جنایت غرق شویم.

 زنده باد مبارزین واقعی وطن زنده باد انقلاب، زنده با ضد ولایت فقیه