وبلاگ سبزهای واقعی وطن – فریب اکبر توسط سید علی

ای روباه مکار باور کن کفتار ولایت گولت زد میگی نه باشد بعد از انتخابات خواهیم دید

روباه وقتی که هشتاد ساله میشود دیگرنمی تواند آن روباه مکار و حیله گرقبلی باشد. طبیعت کار خودش راکرده است . پس از هشتاد سال آن ذهن فعال روباه مکار و حیله گر یواش یواش کند میشود. ولی روباه خودش به این باور ندارد هنوزفکر میکنه که همان روباه حیله گر و مکار بوده هست و فکرمیکند که از همه زرنگتر است ولی واقعیت چیزی دیگریست ای روباه مکار باور کن کفتار ولایت گولت زد میگی نه باشد بعد از انتخاباتخواهیم دید 

بنظر من کفتار ولایت که خامنه ای باشد روباهش را این بار برای همیشه از دور خارج خواهد کرد .

این را همه میدانند که در این انتخابات کسی به پای صندوق های رأی ولایت فقیه نخواهد رفت و حق هم دارند که نروند . 

ولی کفتار ولایت بازی بسیار پیچیده ای را به راه انداخته است . اولین کار این بود که رفسنجانی را در لباس یک مخالف ولی فقیه وارد میدان انتخابات کنند .قبل از اینکه رفسنجانی ثبت  نام کند آخوندهای جناح خامنه ای و پاسدارهایش با هدف گرم کرن تنور انتخابات دست به افشاگری رفسنجانی زدند. میخواهند مردم را فریب بدهند و رفسنجانی رامخالف کفتار ولایت نشان بدهند. تا اینجا کار بسیار عالی پیش رفته و یاگرفته است . بعنوان نمونه وقتی رفسنجانی برای ثبت نام آمد تعدادی از انسانهای ساده شروع کردند شعار دادن به نفع رفسنجانی . این نشان میدهد که نقشه کفتار ولایت  خوب گرفته است و در ظاهر یک دشمنش وارد میدان مبارزات انتخاباتی شده است .پس با این فریبکاری تعدادی را به پای صندوقهای رای خواهد کشید .

به نظر من رفسنجانی حتی یک درصد نیز شانس برنده شدن  در انتخابات را ندارد . اگر یادتان باشد رفسنجانی درانتخابات قبلی از تهران نتوانست رای لازم را بدست بیاورد و وارد مجلس بشود. پس این خود یک تیغ برنده است در دست کفتار ولایت که رفسنجانی محبوبیت نداشت و ندارد . برای بی آبرو تر کردن رفسنجانی . اگر  رفسنجانی رای هم بیاورد که من فکر نمیکنم بیاورد . بازبرنده اعلام نخواهد شد . کسی برنده انتخابات خواهد شد که همان کفتار ولایت میخواهد . به عنوان مثال ولایتی .

پس تمام تلاش های کفتار ولایت و همدستتانش این بود که یکی دو مهره درشت را به میدان انتخابات به اسم مخالف نظام بکشند که توانستند اینکار را بخوبی بکنند . ولایت فقیه و در رأس آن خامنه ای جنایتکار تنها و تنها خواستشان این بود که مرکز رأی گیری ها شلوغ بشود . بخاطر همین هم نه رفسنجانی و نه مشایی را حذف نخواهد کرد و این ها را تا آخر انتخابات خواهد داشت و بعداز انتخابات نیز دیگر دستشان برای خفه کردن اینها باز وبازتر خواهد بود.رفسنجانی هم خفه خواهد شد چون نمیشود در روی  رفسنجانی  مثل موسوی و کروبی  حساب کرد رفسنجانی وقتی که بفهمد ولی فقیه او را به بازی گرفته است باور کنید هیچی نخواهد گفت و هیچ کس هم طرفداری از رفسنجانی دست به تظاهرات و یا اعتراض نخواهد زد چون خود رفسنجانی این اجازه را به کسی نخواهد داد.

 الان نزدیک به بیست سال است خامنه ای رفسنجانی را در کارهای ولایت به بازی نمیگیرد اگر یادتان باشد در زمان خمینی درجه رفسنجانی بالاتر از خامنه ای بود و حتی موقع انتخاب خامنه ای به ولی فقیه ولایت خبرنگار از رفسنجانی پرسید نظر  شما  در رابطه با ولی فقیه چیست رفسنجانی درست اینطور جواب داد فیلأ آقای خامنه ای را در این پست گذشتیم یعنی طوری وانمود کرد که خامنه ای هیچکاره است این منم باید کارهای ولایت فقیه را مشخص کنم و تصمیم بگیرم …

خوب خامنه ای  زرنگ تر از این که رفسنجانی فکر میکرد از آب در آمد . خامنه ای در آن موقع در مقابل رفسنجانی  خودش را به موش مردگی زد و پست ولی فقیه را گرفت و هیچ اعتراضی هم به رفسنجانی نکرد خامنه ای خوب میدونست چه پستی را بهش داده اند ولی بر عکس خامنه ای رفسنجانی فکر میکرد این یک ولی فقیه یک شبه است و خودم درستش کردم هیچ وقت دندانش به من فرو نخواهد رفت و باز قدرت یک ولایت خودم هستم .  و اما شاگرد نابکار خمینی دجال  خامنه ای وقتی که در کرسیی وقاحت نشست چیزهای که از خمینی دجال آموخته بود اجرا کرد بی رحمی و  وقاحت  حتی به نزدیک ترین دوستانش که رفسنجانی باشد . چند سال بعد خامنه ای  یواش یواش همان رفسنجانی که از خود خامنه ای در دستگاه  ولایت بالاتر بود به پایین کشید کار بجای رسید که رفسنجانی نتوانست برای نماینده شدن رأی بیاورد …و

 در این مددت هم کارهای  ولایت فقیه  بسیار پیچیده شده  درست مثل تارعنکبوت نمیشود بهش دست زد و به هر کجایش دست بزنی منجر به خرابی کاملش  می انجامد  تنها همان عنکبوت ولایت که خود خامنه ای باشد میتواند در این شبکه  تارعنکبوتی  مانور کند .

 بعنوان نمونه آیا بنظر شما  ولایت فقیه میتواند در رابطه با سوریه و عراق و حزب الله کوتاه بیاید؟ نظر من نه است چون همان دیروز بود  سران ولایت فقیه با  تمام  توانشان  جار میزدند اینها خط قرمزهای  ما  هستند  راست هم میگویند هر کدام  اینها از بین برود باعث مرگ دیگری خواهد  شد .و تا دروازه تهران بپیش  خواهد رفت . جنگ ارتش آزادی ایران  با ولایت فقیه   شروع خواهد شد…و

 و یا برنامه اتمی آیا رژیم بعد از دیدن سرنگونی سرهنگ  معمر قذافی میتواند مثل سرهنگ قذافی  ابزار  اتمی خود را به غرب تحویل بدهد؟ نظر من صد در صد نه است چون همین الان نان سلاحهای اتمی بشار اسد را هم اسد و هم خامنه ای دارند میخورند و هم تجربه آن را بدست آورده است که اگر  سلاح اتمی را  بدست بیآورم مثل اسد میتوانم در سایه این سلاح کثیف صدها هزار بکشم و غرب نیز از ترس بکار بردن این سلاح کار با کار من نداشته باشند . فکر میکنم همه  دوستان  شنیده ند  که رژیم تعدادی    کلاهک اتمی  در دست دارد . پس  میشود گفت ولایت فقیه از برنامه هسته ای کوتاه نخواهد آمد. چون نتیجه اش را در سوریه دیده است که اگر این سلاح را داشته باشم کسی جرأت نزدیک شدن به من را ندارد .  فکر میکنم شما هم به من حق میدهید که خامنه ای نمیخواهد و نه میتواند این بافت  نظام  شیطانی  ولایت فقیه را دستکاری بکند  یعنی  کوچک ترین دستکاری به ویران شدن  کامل این ولایت می انجامد  پس هدف خامنه ای  بلیدن رفسنجانی است…نه پست دادن به رفسنجانی مرده و ذلیل خلاصه اگر رفسنجانی انتخاب بشود که نخواهد شد باید در مقابل غرب کمی کوتاه بیاید که این امکان را  ندارد ولی فقیه بالا سرش است 

من گفتم شما شاهد باشید

خانباباخان