وبلاگ طلوع آفتاب – کودکان کار

 تف به روت اگه از بابام بخوای که رای بده!

اره عزیزم تو خوب گفتی، تف برانانی که دوران کودکیت را از تو گرفتند.. راستی، روز جهانی کارگر بر تو هم مبارک باد.

کودکان کار

کودکان کار، روز جهانی تو هم مبارک باد