وبلاگ ملا حسنی – اگر معلوم شود انفجارهای بوستون زیر سر سپاه قدس بوده …آنوقت چی؟؟

تا اینجای کار معلوم شده که انفجارهای بوستون آمریکا کار تروریستی بوده و اینکه حدس و گمان میرفت شاید کار چند تا خل و چل سفیدپوست امریکایی باشد منتفی شده .

اما برویم سراغ کسانی که کار تروریستی میکنند و ببینیم پای چه کسانی احتمالا در میان است:

توی این دوره زمونه نیروهای ضدامریکایی چپی و کمونیستی که دیگر حال و رمق این کارها را ندارند و سالهایت که زده‌اند توی گاراژ و دارند با تخم مرغهایشان بیلیارد بازی میکنند. تنها یک کشور کره شمالی مانده که در قد و قواره این کارها نیست و مثل سگ بی دندانی است که الکی واق واق میکند.

طالبان و القاعده هم اطلاعیه داده که این یک قلم کار ما نبوده و آنرا محکوم کرده‌اند. آنها گفته‌اند کشتن دو سه نفر توی کلاس ما نیست. ما اگر کار تروریستی انجام بدهیم کشتن کمتر از هزارنفر برایمان کسر شان دارد.

می‌ماند یک مشت موجودات ریشو و شپشوی مسلمانان افراطی در کشورهای بدبخت و بیچاره‌ای مثل پاکستان و بنگلادش و سومالی و سودان که اعتقادات دینی و مذهبی مثل عفونت مزمن سلولهای مغزی آنها را متعفن کرده و خشونت علیه کفار و نامسلمانان را عین عبادت میدانند. این چنین افرادی همواره آلت دست کسانی که پول و امکانات بیشتری دارند قرار میگیرند. خیلی از این گاگولهای ریشوی افراطی حاضرند عملیات تروریستی انجام بدهند و جان خودشان را از دست بدهند به شرطی که بدانند با گرفتن پول کافی فرزندان و همسرانشان بعد از مرگ آنها از رفاه نسبی برخوردار میشوند.

سپاه قدس کارش این است که پول من و شما را بدهد به این گاگول‌های مسلمان تا آنها به امریکا ضربه بزندد و ناامنی در دنیا درست کنند.

ببینید من چه روزی است این حرفها را میزنم. این خط و نشان!

بالاخره سرنخ این عملیات تروریستی به بیت آقا میرسد و از پول من و شما