وحشت خامنه ای از بايكوت سراسری انتخابات

shora

نمايش انتخابات- شماره 26

وحشت خامنه اي از بايكوت سراسري انتخابات, توصيه من حضور پرشور پاي صندوق است، ممكن است بعضي نخواهند از نظام اسلامي حمايت كنند، اما از كشورشان كه مي‌خواهند حمايت كنند. همه بايد بيايند.

خامنه اي روز چهارشنبه،22خرداد، در حاليكه نمي توانست وحشت خود را از بايكوت سراسري انتخابات پنهان كند، ضمن اذعان به انزجار مردم از نظام ولايت فقيه گفت: «توصيه اول من حضور پرشور پاي صندوق رأي است، ممكن است بعضي به دليلي نخواهند از نظام اسلامي حمايت كنند، اما از كشورشان كه مي‌خواهند حمايت كنند. همه بايد بيايند». وي كه از خشم و نفرت عمومي نسبت به رژيم آگاه است گفت «هركس كه انتخاب شد اگر داراي رأي سديد و محكم باشد بهتر مي‌تواند مقابل دشمنان و معارضين بايستد».

خامنه اي در مورد مضحكه مناظره ها در تلويزيون رژيم گفت: «مناظره ها تهمت زنندگاني كه مي‌گفتند آزادي بيان نيست را خجالت‌زده كرد». با اينحال او نسبت به سخناني كه كانديداها در مناظره ها زده اند ابراز نارضايتي كرد و گفت «البته بنده در زمينه آن مسائلي كه آقايان مطرح كردند، مطالبي دارم كه بعداً خواهم گفت». سخنان هشت كانديداي دستچين شده در حالي بود كه همگي آنها از انواع فيلترها و تستهاي وفاداري به ولي فقيه عبور كرده اند.

خامنه اي در هراس از اعتراضات مردمي گفت: «يكي از نقاط برجسته اين است كه گفتمان مردم، گفتمان قانون‌گرايي است، مردم در سال 88 از عدم تبعيت و لگد زدن عده‌‌يي به قانون ضربه ديده‌اند» (سايت خامنه اي-22خرداد).

در همين حال آخوند مصباح يزدي، از جنايتكارترين ياران خامنه اي تأكيد كرد: «انداختن يك رأي اشتباه در صندوق كه به ضرر اسلام و نظام اسلامي تمام مي‌شود گناهش سخت‌است همان طوري كه گناه عالم از جاهل بدتر و سخت‌تر بوده و عذاب آن 70برابر افراد معمولي است» (سايت حكومتي عصر ايران-22خرداد).

پيش از اين ديگر آخوندهاي باند خامنه اي با اظهارنظرهاي ابلهانه يي چون «رأي دادن همانند نماز صبح واجب است » و «کسي كه در انتخابات شرکت نکند جهنم رفتنش قطعي است» تلاش كرده اند با برانگيختن احساسات مذهبي مردم و ترساندن آنها برخي از اقشار را به پاي صندوقها بكشانند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
22خرداد1392 (12ژوئن2013