وحشت سردمداران رژیم از آثار تحریمها: نمی توانيم دلارهای نفتی را در دنيا جا به جا کنيم

محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام آخوندی در مورد آثار تحريمهای بانکی گفت: امروز مشاهده می کنيم که دولت ايران نمی تواند دلارهايش را در دنيا جا به جا کند؛ بسياری از کشورها از ما نفت می خرند، اما پولی به دست ما نمی رسد و فقط به حسابهای ويژه ايران در بانکهای مورد نظر می ريزند و ما هم نمی توانيم آن پولها را جا به جا کنيم؛ امروز برای مثال چند ميليارد دلار زيادی از ايران، در چين بلوکه شده و همين طور پول های زيادی از ايران در هند و کره جنوبی وجود دارد.