وخامت حال ۶زندانی سياسی کرد در سی وهشتمين روز اعتصاب غذا

6 prisonerبر اساس گزارشهای دریافتی وضعیت سلامتی 6 زندانی سیاسی کرد در زندان قزل حصار که از 38 روز پیش به اعتصاب زده اند بحرانی است .
اما در عین حالف روز چهارشنبه 20آذرماه این شش زندانيان سياسی بر خواسته خود که لغو حکم اعدام است هم چنان تأکيد کردند.

چهار تن از اين زندانيان سياسی جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی به خونريزی معده دچار شده اند. آنها از دستور پزشک برای تجويز سرم، خودداری می کنند. اين زندانيان گفته اند حاضر نيستند داروی زندان را مصرف کنند صديق محمدی و سيد هادی حسينی نيز به دليل عوارض ناشی از اعصاب غذا در وضعيت وخيمی به سر می برند.
بر اساس گفته پزشک زندان، چهار تن از اين زندانيان سياسی به نامهای جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی دچار عفونت داخلی گرديده اند. زندانيان سياسی صديق محمدی و سيد هادی حسينی با ناراحتيهای حاد جسمی و عصبی مواجه شدند و سيدهادی حسينی دچار تشنج شده است.
دژخيمان رژيم آخوندی از هر گونه رسيدگی به اين اعتصابيون جلوگيری می کنند تا آنان را وادار به تسليم و شکستن اعتصاب غذا کنند اما اعتصابيون می گويند تا لغو حکم اعدام به اعتصاب خود ادامه می دهند.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: