وزارت امور خارجه آمریکا: مذاکراتی سخت با مسائل پيچيده پيش رو خواهد بود. توافق با ایران حتمی نیست

ماری هارف، ضمن تأکيد بر اين که توافق هسته يی با رژيم ايران محتوم نيست گفت: مذاکراتی سخت با مسائل پيچيده پيش رو خواهد بود. سايت رسمی وزارت خارجه آمريکا گفت: ماری هارف برای دور چهارم گفتگوها با هدف دست يافتن به توافق جامع هسته يی با کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا و جواد ظريف، وزير امور خارجه رژيم ايران، راهی شهر وين، محل برگزاری مذاکرات هسته يی با 1+5 خواهد شد.

اين مذاکرات برای حل و فصل نگرانيهای غرب از فعاليتهای هسته يی رژيم ايران انجام می شود.. کشورهای غربی به رياست ايالات متحده آمريکا بر اين باورند که رژيم ايران در لفافه برنامه هسته يی خود به دنبال تلاش برای دست يافتن به تسليحات اتمی است. آنها بر همين اساس چندين دور تحريمهای يکجانبه عليه بخش های مختلف اقتصاد ايران وضع کرده اند.

ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا افزود: «همان طور که در برنامه اقدام مشترک گفته ايم هيچ توافقی بين دو طرف حاصل نمی شود مگر آن که بر سر همه چيز توافق شود».

منظور ماری هارف از «برنامه اقدام مشترک» توافق موقتی است که در سوم آذرماه سال گذشته بين رژيم ايران و کشورهای 1+5 حاصل شد و دو طرف متعهد شدند گامهايی اعتمادساز را در جهت رفع مسائل بين يکديگر، به عنوان بخشی از توافق جامع نهايی بردارند.

سخنگوی دستگاه ديپلوماسی آمريکا تأکيد کرد: «ممکن است که ٩5% توافق حاصل شود اما اين به معنی توافق نهايی نيست. نمی خواهم کسی فکر کند که رسيدن به يک توافق حتمی است».

اين مقام آمريکايی همچنين تصريح کرد: «سه ماه آينده در برخی مواقع دشوار خواهد بود. اين مذاکراتی سخت با مسائلی پيچيده است».