وزارت کشور عراق: اخبار رژیم ایران در مورد ورود روزانه ۱۵هزار زائر بدون روادید به عراق از مرز زمینی دروغ است

رژیم برای دروغ گفتن و به قول معروف قمپز درکردند بخصوص بعد از تظاهرات مردم عراق با شعار “ایران اخراج اخراج” “بغداد ازاد ازاد” امار توافق شده زائران به عراق را از ۲۵۰۰ نفر به ۱۵هزار نفر انهم بدون ویزا و از مرز زمینی اعلام کرد که سخنگوی وزارت کشور. عراق سریعا این امار و حرفهای رژیم را تکذیب کرد.!!!!

سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: اخبار منتشر شده درباره ورود روزانه ۱۵ هزار زائر ایرانی از مرزهای زمینی و بدون روادید صحت ندارد. 

«احمد وحیدی» وزیر کشور رژیم با سابقه تروریستی و «عثمان الغانمی» همتای عراقی او در ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ در تهران، یادداشت تفاهمی درخصوص ۵ پرونده مهم از جمله ساماندهی ورود زائران از طریق گذرگاه های مرزی زمینی، امضا کردند. رژیم این قرارداد را بصورت زیر منتشر کرده است
یادداشت تفاهم مذکور در خصوص تسهیل ورود مسافران از طریق گذرگاه های زمینی شبیه گذرگاه های مرزی هوایی (از طریق فرودگاه ها) است و دو طرف بر سر ورود روزانه ۲ هزار ایرانی از طریق گذرگاه های مرزی زمینی توافق کردند.
وزارت کشور عراق متعاقبا در ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد ۱۴۰۱) با انتشار سندی رسمی اعلام کرد که موافقت نخست وزیر عراق با ورود روزانه دو هزار و ۵۰۰ زائر از طریق دو مرز زمینی «زرباطیه» (مهران) و «شلمچه» حاصل شده است.
وزارت کشور عراق زمان اجرای طرح ورود زمینی زائران ایرانی را از امروز شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱ اعلام کرد و از دو گذرگاه مرزی خواست تمامی پرسنل و تدابیر لازم برای تسهیل عبور زائران ایرانی از این دو مرز فراهم کنند.
آنچه در این راستا مهم است، اعزام زائران به صورت کاروانی و با مدیریت سازمان و حج و زیارت رژیم است نه به صورت فردی
توافق اولیه مبنی بر ورود دو هزار و ۵۰۰ زائر است صحبت از افزایش تدریجی تعداد زائران ورودی به عراق تا ۱۵ هزار نفر در روز نیز شد.!!!!!


اما سخنگوی وزارت کشور عراق می گوید «اخبار منتشر شده درباره ورود روزانه ۱۵ هزار زائر ایرانی از مرزهای زمینی و بدون روادید صحت ندارد و رژیم ایران هم در مقابل، به همین ترتیب درباره مجوزهای ورود (از عراق به خاک ایران) عمل می کند.»
ژنرال «خالد المحنا» می افزاید: توافق حاصل شده درباره ورود بدون ویزای ۲ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی از مرزهای زمینی است و این غیر از وضعیت جاری ورود (بدون ویزا) از طریق پروازها است.  دنیای اقتصاد