وزیر اطلاعات مردم را تهدید کرد که رژیم را وادار به زندان کردن انها نکنند

اخوند محمود علوی٬ وزیر اطلاعات رژیم اخوندی  مردم را تهدید کرد که رژیم را وادار نکنند که انها را زندانی کند.

به گزارش خبرگزاری رسا علوی  در گفتگو با خبرنگاران در روز پنجشنبه گفت « نظاام  تمایلی به زندانی کردن کسی ندارد از مردم خواست بگونه ای رفتار کنند که ” نظام مجبور به برخورد و زندانی کردن آن‌ها نباشد.

بر اساس این گزراش وزیر اطلاعات  اخوندهادر ادامه گفته است “جمهوری اسلامی دوست دارد حتی یک نفر در زندان‌ها و بیمارستا‌ن‌ها وجود نداشته باشند.”

علوی با اعلام اینکه “رفتار افراد تأثیر فراوانی بر عملکرد حاکمیت دارد افزود:” اگر افراد عملکرد صحیحی داشته باشند کارشان به زندان کشیده نمی‌شود و جمهوری اسلامی بدون دلیل افراد را زندانی نمی‌کند.”

وزیر اطلاعات ایران ابراز امیدواری کرد که ” افراد به صورت سالم حرکت کرده و وحدت، آرامش و اعتقادات جامعه و مردم را مد نظر قرار دهند تا نظام مجبور نباشد بر اساس احکام اسلامی متعرض آن‌ها شود.”