وزیر امور خارجه المان: توافق منصفانه ای روی میز است تا فرصت هست استفاده کنید

وزیر امور خارجه آلمان در یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با هشدار نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، بر احیای توافق هسته‌ای تاکید کرد.

وبگاه وزارت امور خارجه آلمان نوشت: آنالنا بِربوک، وزیر امور خارجه المان ر در مجمع عمومی سازمان ملل، طی دهمین کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته‌ای در نیویورک در بخشی از سخنرانی‌اش به مسئله هسته‌ای رژیم ایران پرداخت و تاکید کرد:رژیم ایران هیچ توجیهی برای بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ندارد. به طور مثال، هیچ کشور غیرهسته‌ای نیازی ندارد که تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی اورانیوم انجام دهد. اظهارات اخیر تهران عمیقا نگران‌کننده هستند.


او با هشدار به رژیم ایران برای پذیرفتن بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای، گفت: توافق منصفانه‌ای روی میز است. تا وقتی فرصت هست باید از آن استفاده کنیم. ایسنا