وزیر خارجه قطر امروز به تهران میرود!!!

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم از سفر معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به ایران در روز چهارشنبه (امروز) خبر داد.

وی افزود: با توجه به روابط بسیار خوب و رو به گسترش رژیم ایران و قطر، در دیدار مقام قطری با عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، علاوه بر روابط دوجانبه، موضوعات مورد علاقه در حوزه منطقه ای و بین المللی نیز مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.!!!!!

رابرت مالی به تازگی گفته بود که مذاکرات قطر بی فایده و وقت تلف کردن بود و مقامات رژیم ایران باید با خودشان مذاکره کنند.