وزیر کشور سپاه قدس: عراق علیرغم توافقات قبلی، فعلا امادگی لغو روادید زمینی را ندارد

احمد وحیدی وزیر کشور رژیم از سپاه قدس امروز اعلام کرد، طرف عراقی قبلا قول همه گونه همکاری در جهت لغو روادید زمینی را داده بود اما این مساله تاکنون محقق نشده است. 

وی روز گذشته در حاشیه سفر رئیسی جلاد و اعضای دولتش به استان قزوین گفت: طرف عراقی قبلا قول همه گونه همکاری در جهت لغو روادید زمینی را داده بود اما این مساله تاکنون محقق نشده است.هم اکنون لغو روادید در سفرهای هوایی به کشور عراق برقرار است.

وزیر کشور رژیم در خصوص امنیت مرزهای کشور، با بیان اینکه در حوزه تامین امنیت خود با هیچکس تعارف نداریم، تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر امنیت مرزهای جغرافیایی کشور در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

به قول پیک شادی، رئیسی جلاد در هر استانی که وارد میشود همیشه یک حرف کلیشه ای دارد که انرا در قزوین هم تکرار کرد و میگوید این استان سرمایه های بزرگی و خوبی دارد و من نمیدانم چرا بیکاری اینجا وجود دارد !!!!

وحیدی گفت: قرار شده شرکت مشترکی با حضور شهرداری قزوین و شرکت بازآفرینی برای کمک به توسعه قزوین تشکیل شود که انجام این می تواند منجر به ثروت آفرینی در این شهر شود

این سفر سومین سفر استانی جلاد رئیسی در سال ۱۴۰۱ و بیستمین سفر وی در هشت ماه گذشته است. وی که مطمئن است در مسافرتهای خارجی دستگیر و تحویل دادگاههای کشورهای اروپایی میشود ترجیح داده است که پایش را از کشور بیرون نگذارد و در همان داخل ایران با حفاظت کامل و بدون اطلاع بچرخد و با مردمی که مواجه میشود، سوال کند : “ناهار خوردید”!