وزیر کشور سپاه قدس: پرونده “متروپل” بسته شده است!!!

بعد از کشتن احتمالی پزشک ابادانی به جرم عدم تائید صلاحیت صاحب متروپل که برای شورای امنیت رژیم و سپاه و محسن رضایی کار میکرد امروز وزیر کشور رژیم اعلام کرد که پرونده “متروپل” بسته شده است. . 

احمد وحیدی، در رابطه با اینکه آیا گزارش جدیدی از متروپل به دولت ارائه شده یا گزارش در این زمینه خاتمه پیدا کرده است؟ اظهار کرد: کار متروپل از باب یک موضوع بحرانی خاتمه پیدا کرد و پرونده آن بسته شده است.

وی عنوان کرد: متروپل در حال حاضر به یک مجموعه تحویل داده شده (به سپاه پاسداران) است تا کارهای تخریب ساختمان را انجام دهند و از حیث فیزیکی، ماجرا به عنوان یک طرح عادی دنبال خواهد شد.

وحیدی مدعی شد: گزارش تخلفات در کمیته‌ای که مأمور بررسی این موارد شده، مطرح خواهد شد و ابعاد آن روشن و گزارش داده شد.

وی درباره ورود وزارت کشور به اصلاح ساختار سازه پاساژ علاءالدین در تهران نیز گفت: موضوع پاساژ علاءالدین در گذشته رسیدگی و طبقه اضافه‌ای داشت که برداشته شد. مهر