وضعیت کارگران بازنشسته بدتر از كارگران شاغل

bazneshastehرئیس کانون کارگران بازنشستگان استان خراسان جنوبی درباره نحوه افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری اظهار داشت: کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نیز همانند کارگران شاغل نسبت به نحوه افزایش 25 درصدی حقوق خود که متناسب با نرخ تورم نیست، شدیدا معترض هستند.

وی با اعلام این مطلب به  خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: بازنشسته های تامین اجتماعی نیز همانند شاغلین از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند. وی اضافه کرد: وضع كارگران بازنشسته حتی از كارگران شاغل نیر بد‌تر است زیرا با وجود اینکه اعلام شده بود كه حقوق بازنشستگان 25 درصد افزایش پیدا کرده است اما هنوز با گذشت پیش از دو ماه از شروع سال جدید هنوز این افزایش در مستمری بازنشستگان اعمال نشده است.

به گفته وی در حالی كه بازنشستگان لشگری و كشوری از مزایای جانبی دیگری چون سبد کالا و کمک هزینه سفر برخوردارند اما به کارگران بازنشسته تامین اجتماعی چنین مزایای تعلق نگرفته‌است.

وی با بیان اینکه كارگران بازنشسته منتظر واکنش کانون عالی بازنشستگان هستند افزود: افزایش نیافتن حق مسکن (7 هزار تومان)وبن (22 هزار تومان)وسایر مزایای جانبی خود نیز از دغدغه های جامعه کارگران بازنشسته است که باید از سوی کانون عالی برسی وپی گیری شود.