وقتی رژیم توسط بچه ها هم مسخره میشود

کاربران شبکه‌های اجتماعی با میکس جدیدی از گزارش تلویزیون رژیم درباره فوت مالک متروپل و گریه‌های برادر او، بازهم صداوسیما را سوژه کردند.