وقوع انفجاری مهیب در تاسیسات نظامی پارچین، شرق تهران را بشدت لرزاند

انفجاری مهیب شیشه های ساختمان ها تا شعاع ۱۵ کیلومتری را فرو ریخت و شرق تهران را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی سحام نیوز از تهران، حوالی ساعت ۲۳ یکشنبه شب(۱۳ مهرماه۱۳۹۳) انفجار مهیبی مناطق اطراف سایت نظامی پارچین درشرق تهران را به لرزه درآورد. شدت انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان‌های واقع در شعاع ۱۵ کیلومتری این مرکز نظامی فرو ریخت و نورحاصل از انفجار تا کیلومترها قابل مشاهده بود.

ساکنین ساختمان های اطراف این مجتمع نظامی، از شدت نگرانی به بیرون از منازل خود آمدند. از دلایل انفجار و میزان تلفات احتمالی آن هنوز گزارشی مخابره نشده است. گفتنی ست پس از این انفجار نیروهای امنیتی و انتظامی به خیابان های منتهی به این سایت نظامی مسلط شده و عبور و مرور را در آن مسدود کردند.

سایت پارچین از جمله سایت های نظامی تهران است که در آن سوخت جامد موشک های بالستیک بدون هرگونه اصول ایمنی و احتیاطی تولید می شود.