وقوع چند اتش سوزی در منطقه خارجی نشین تنستا طی شب گذشته

tenstaدر طی شب گذشته چند اتش سوزی در منطقه خارجی نشین تنستا در خلرج ازاستکهلم بوقوع پیوست است .

روزنامه “افتن بلادت” گزارش میدهد که در این اتش سوزی سه اتوموبیل، یک کانتیر و مرکز بازیافت محیط زیست به اتش کشیده شده.

یک سخنگوی پلیس، پونتوس ساندوف میگوید که اتش شوزی رخ داده است اما هیچ درگیری در این رابطه بوقوع نپیوسته.

او اضافه میکند که اولین اژیر خطر در نزدیکیهای نصف شب دریافت شد که ماشینهای اتشنشانی برای خاموش کردن چند اتوموبیل به محل فرستاده شد.

بر اساس گزارشها  یک گروه چند نفره در محل وجود داشت و سپس یک دسته دیگر در محل جمع شدند اما هیچ درگیری به وقوع نپیوست.

این دومین اتش سوزی است که در ظرف هفته اخیر در این محل رخ میدهد.  چهارشنبه گذشته، ۳۰ اسفند ۱۳۹۱- ۲۰ مارس، نیز چندین اتومبیل و کانتینر در همین محل اتفاق افتاده بود که به درگیرهائی بین پلیس و گروهی از جوانان محل انجامید.

مطالب مربوطه:

ناارامی های شب گذشته در محلەی خارجی‌نشین رینکەبی