ویدئو – شعار مرگ بر دیکتاتور در در مراسم تشیع جنازه در اصفهان

این تظاهرات ضد حکومتی با استفاده از فرصت تشییع جنازه آخوند طاهری در اصفهان امروز صبح، سه شنبه 14 خرداد، صورت گرفت. شرکت کنندگان از فرصت استفاده کرده و شعار مرگ بر دیتاتور سر دادند.

http://video.fffi.se/#!album-322–edit