ویدیو – افشاگری جدید اخوند جنتی در مورد سر به نیست شدن مهره های رژیم در حادثه عربستان

اخوند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان رژیم  می‌گوید در میان مفقودین حادثه منا افراد «با ارزشی» وجود دارند. موضوع برجام باید «تمام شده» تلقی شود. غربی‌ها بدنبال برابری حقوق زن و مرد در ایران هم هستند و «دشمن» می‌خواهد «نفوذی‌های» خود را به مجلس و مراکز «تصمیم‌ساز» کشور بفرستد.(فیلم زیر)

به گزارش دیگربان، وی به نام و مقام افراد «با ارزشی» که به گفته وی در میان مفقودین حادثه منا هستند اشاره‌ای نکرده، اما به نظر می‌رسد شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی در میان کشته‌شدگان باشند.