ویدیو – با ارتش بهاران بیا با هم بسازیم پلی به سوی تهران

سرود با ارتش بهاران با با هم بسازیم پلی به تهران از تولیدات سیمای ازادیف تلویزیون ملی ایران است. شما میتوانید ان را در صورت تمایل کپی کنید.

اینجا را کلیک کنید.

http://video.fffi.se/#!home