ویدیو – «بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی»

در تهران جوانان هوشیار که می دانستند جلیلی کاندید ولی فقیه شکست خورده ارتجاع بود در تظاهرات خود به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال ایران شعار می دادند «بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی». جوانان همچنین شعار می دادند: «امشب شب شادیه جای ندا خالیه».