ویدیو – تظاهرات پشتیبانان مقاومت مقابل سفارت امریکا در استهلم علیه حمله به اشرف

هواداران و پشتیبانان مجاهدین خلق و مقاومت ایران از صبح امروز در مقابل سفارت امریکا تجمع کرده و علیه حمله جنایتکارانه مالکی-خامنه ای به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات همچنان ادامه دارد.