ویدیو – سعید جلیلی را بهتر بشناسیم

‏از سعید جلیلی به عنوان پر شانس ترین کاندید نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری که مورد مرحمت “ولایت فقیه” قرار گیرد نام برده میشود. از قطع یک پا تا ریاست “اداره تخلفات” وزارتخارجه در همکاری با هاشمی ثمره و نیک آئین بازجوی اوین، و تا نزدیکی به مجتبی خامنه یی و دبیری شورایعالی امنیت ملی و ا…
شما میتوانید در صورت تمایل این وییو را کپی کنید
اینجا را کلیک کنید.

http://video.fffi.se/#313