ویدیو – پيام مسعود رجوى به لشكر فدايى اعتصابى در ليبرتى در هشتاد و هشتمين روز

ویدیو – پيام به لشكر فدايى اعتصابى در ليبرتى در هشتاد و هشتمين روز – مسعود رجوى

پيام به لشكر فدايى اعتصابى در ليبرتى در هشتاد و هشتمين روز – مسعود رجوى from Simay Azadi on Vimeo.