يورش مسلحانه به اشرف- شماره 20

khameneeاذعان اطلاعيه رسمي سپاه پاسداران و وزير وزارت اطلاعات آخوندها به همكاري همه جانبه رژيم ايران و دولت عراق در جنايت عليه بشريت در اشرف

سپاه پاسداران رژيم ولايت فقيه باصدور يك اطلاعيه رسمي در باره يورش مسلحانه به اشرف و قتل عام مجاهدين اعلام كرد: « اين اقدام منجر به هلاکت قريب به هفتاد تن از کادرهاي مجاهدين از جمله هفت تن از شوراي رهبري و مسئولان اطلاعات و عمليات سازمان شد».

در همين حال وزير اطلاعات حكومت آخوندي كه از جنايت بزرگ دراشرف خبرمي داد، گفت تعداد زيادي از اعضاي مجاهدين ”بدليل مقابله با حاكميت عراق كشته شده اند“. اطلاعيه سپاه پاسداران طبق روش شناخته شده رژيم در معرفي عوامل سپاه تروريستي قدس درعراق، از عاملان قتل عام اشرف تحت عنوان” فرزندان شهداي عراقي» ياد كرد و نوشت آنها با « اقدامي انقلابي، انتقام تاريخي خود را از سازمان مجاهدين“گرفتند. از اين پيشتر بارها مقامات رژيم و ازجمله وزير پيشين اطلاعات آخوندي تصريح كرده بود كه« ما به دست مردم عراق از مجاهدين ا نتقام مي گيريم».

خبرگزاري نيروي تروريستي قدس سپاه پاسداران ( موسوم به تسنيم) نيز جنايت عليه بشريت در اشرف را به يك گروه ساختگي تحت عنوان ”جريان مردمي فرزندان انتفاضه شعبانيه“ نسبت داد. اين، دقيقا همان تاكتيك لو رفته بعهده گرفتن موشكباران ليبرتي از سوي گروه موسوم به جيش المختار است كه چيزي جز ايادي نيروي قدس كه در هماهنگي كامل با دولت عراق كار مي كنند نيست.

اطلاعيه رسمي سپاه پاسداران و اظهارات وزير اطلاعات رژيم آخوندها بخوبي نشان مي دهد يورش مسلحانه به اشرف در روز 10 شهريور در هماهنگي كامل حكومت آخوندها با دولت عراق صورت گرفته است. قتل عام مجاهدين و جنايت عليه بشريت براي از ميان برداشت مخالفان اصلي حكومت آخوندي، به دستور خامنه اي و قاسم سليماني و به وسيله نيروهاي جنايت كار تحت امر مالكي انجام ميشود.