پاریس: مراسم خاکسپاری مجاهد خلق لادن پرده شناس

marasem ladan

ادای نماز به امامت استاد جلال گنجه ای

پيکر پاک مجاهد خلق لادن پرده شناس، عضو شورای رهبری مجاهدين که هفته گذشته بر اثر بيماری سرطان به رفيق اعلا پيوست، روز پنجشنبه بيستم تيرماه در گورستان سرجی با حضور خواهران و برادران همرزمش، اعضای شورای ملی مقاومت و حاميان مقاومت ايران به خاک سپرده شد..

در این مراسم علاوه بر پیام خانم مریم رجوی چند تن از شخصیتهای سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت سخنانی در بزرگداشت لادن ایراد کردند.

خانم رجوی در پیامی که توسط شهرزاد صد خوانده شد گفت: در آخرين وداع با خواهر عزيزم، مجاهد خلق لادن پرده شناس،

pingskyrkan 019

مراسم یادبود “ پینکز شیرکا”، استکهلم

آنچه قلبها و جانهای ما را پر کرده است از يک سو غم از دست دادن لادن و گل سرخی است که از باغ آزادی و رزم و فدای مجاهدين پر کشيد، اما از سوی ديگر مباهات و غرور به خاطر وجود چنين زن دلير و رهايی در صفوف اين مقاومت است.

همزمان با مراسم خاکسپاری این مجاهد در پاریس مراسم یادبودی نیز در “کلیسای پینکز شیرکا” در استکلهم از طرف هوادارا سازمان مجاهدین خلق بر پا شده بود.