پاسخ صدر به “ائتلاف چهارچوب هماهنگی با رژیم ایران”

بعد از اعتراض گروه صدر به مزدوران نیابتی رژیم و اعلام تظاهرات در ماه محرم، نوری مالکی فاسد و دزد به همراه بقیه سردمداران مزدور وابسته به رژیم ایران منجمله حکیم و غیره، “ائتلاف چهار چوب هماهنگی با رژیم ایران” مزدوران خود را دعوت به تظاهرات در خیابانهای بغداد کردند.

«صالح محمد العراقی»، بازتاب‌دهنده مواضع صدر در پاسخ به چهارچوب هماهنگی با رژیم ایران در مطلبی نوشت: :«منفجر کردن پهپادها به منزله شکستن هیبت و اقتدار دولت است و نه حمایت از نهادها در برابر فساد که اقتدار دولت را شکسته است.»

وی افزود: «برهم زدن امنیت اقلیم کردستان و الانبار، شکستن اقتدار و هیبت دولت است،  زمان زیادی از ماجرای «قاسم مصلح» و «فایل‌های صوتی به بیرون درز کرده» نگذشته است.»

العراقی در پایان هشدار داد: «مبادا دعوت به برهم زدن صلح داخلی کنید همانطور که پیشتر علیه «انتخابات آمیخته با تقلب کنونی» همانطور که ادعای شما بود، انجام دادید.»شفقنا