پاکسازی اثار ازمایش هسته سایت نظامی پارچین

ParchinIran Nuclearموسسه علوم و امنیت بین‌المللی اعلام کرد که داده‌های فنی و تصویرهای ماهواره‌ای جدید از سایت نظامی پارچین نشان‌ میدهد که ایران اثار ازمایش هسته ای را در این سایت پاکسازی کرده اند..

موسسه علوم و امنیت بین‌المللی روز پنج‌شنبه (۲۲ اوت / ۳۱ مرداد) اعلام کرد که مرور و واکاوی داده‌های فنی و تصویرهای ماهواره‌ای جدید از سایت نظامی پارچین نشان‌دهنده گسترش مناطق آسفالت‌شده در مجتمع پارچین است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این نظر است که ایران احتمالا در این سایت آزمایش‌هایی در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود انجام داده است.

یش از این نیز هرمان ناکارتس، بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه (۲۹ مه / ۸ خرداد) در وین در اجلاس آژانس با ارائه‌ی تصاویری ماهواره‌ای از مجتمع نظامی پارچین گفته بود، بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای، مسئولان ایرانی این مجتمع را پاکسازی کرده‌اند.