پخش زنده ۴۱مین جلسه دادگاه جلاد نوری (آلبانی)

امروز چهار شنبه ۱۸ نوامبر در ادامه محاکمه جلاد حمید نوری ۴۱مین جلسه در حال انجام است. در این جلسه که در دادگاهی در دورس (آلبانی) درحال انجام است حسن اشرفیان از مجاهدین ساکن اشرف3 شهادت میدهد.

رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.

گوش کنید