پخش زنده ۵٢مین جلسه دادگاه جلاد نوری

امروز دوشنبه 13 دسامبر 52مین جلسه در حال انجام است.در این جلسه که در دادگاه استکهلم برگزار می شود،رحمتعلی کرمی به ادای شهادت میپردازد. رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.گوش کنید.