پخش زنده ۵٠مین جلسه دادگاه جلاد نوری

امروز پنجشنبه ٩ دسامبر ۵۰مین جلسه در حال انجام است.در این جلسه که در دادگاه استکهلم برگزار می شود،رضا شمیرانی به ادای شهادت میپردازد. رادیو چکاوک این جلسه را به صورت زنده پخش میکند.گوش کنید