پخش مستقیم پانزدهیمن جلسه دادگاه جلاد نوری در استکهلم

امروز 14 سپتامبر 2021، پانزدهمین جلسه دادگاه جلاد حمید نوری در دادگاه در استکهلم ادامه دارد. این جلسه به شهادت رمضان فتحی از شاکیان پرونده میپردازد. همزمان گروهی از هوادارران شورای ملی مقاومت در خارج از دادگاه جمع شده اند.

رادیو چکاوک با پخش مستقیم شما را در جریان این دادگاه قرار میدهد.

گوش کنید.

جلسه بعد از ظهر:

جلسه صبح: