پدر شهید راه آزادی ایران زمین، ندا آقا سلطان به خانواده مجاهد شهید غلامرضا خسروی تسلیت گفت

ندا آقا سلطانپدرشهید شهید راه آزادی ایران زمین در قیام سراسری سال 88، ندا آقا سلطان در آستانه پنجمین سالگرد شهادت دخترش، به مناسبت شهادت مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی  به خانواده این شهید تسلیت گفت.

پدر قهرمان این شهید بزرگوار اعدام جنایتکارانه غلامرضا خسروی را نشانه یی از ضعف و زبونی حاکمان خونریز نظام پلید جمهوری اسلامی دانست.