پرداخت رشوه به ملایان و جریمه ۴۰۰ میلیون دلاری شرکت توتال

totalمقامات آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند شرکت فرانسوی نفت توتال برای حل اتهام پرداخت رشوه به مقامات رژیم ایران جهت گرفتن امتیازات نفت و گاز، موافقت کرده است  ۳۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزاردلار جریمه بپردازد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، توتال  ۲۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار توسط وزارت دادگستری آمریکا و ۱۵۳ میلیون دلار توسط کمیسیون بورس واوراق بهادارجریمه شد.

وزارت دادگستری گفت اتهامات از حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه ای که واسطه های توتال بین ۱۹۹۵و ۲۰۰۴ برای گرفتن حقوق توسعه چندین میدان نفت و گاز به مقامات رژیم ایران پرداختند، ناشی می شود.

وزارت دادگستری گفت مقامات آمریکایی درتحقیقات طولانی با مقامات فرانسه همکاری کردند، و روز چهارشنبه مقامات فرانسوی توصیه کردند توتال، رئیس شرکت و مدیراجرایی آن به جرم نقض قوانین رشوه گیری فرانسه تحت پیگرد قرارگیرند.