پرده برداری از فتوای خامنه ای: ساخت بمب هسته ای حرام است اما تست و ازمایش هسته ای یک فرصت است!!!

دروغگویی و فریب رژیم در داخل ایران که بر کسی پوشیده نیست و همه مردم ایران دست اخوندها را سالهاست که خوانده اند. یادتان هست که خمینی ملعون گفت من میروم قم مینشیم، ازادی برای همه است، اب و برق مجانی میشود و هزاران مزخرف دیگر…..

وقتی رژیم پابگور به فکر تثبیت خود با بمب هسته ای شد از انجا که واکنش های بین المللی را بخوبی میدانست یک فتوای من دراوری در زبانها انداخت که بیشتر مصرف خارجی و اژانسی داشت که به فتوای خامنه ای ساختن بمب هسته ای ممنوع است. بارها حتی مقامات خارجی درخواست کردند که خوب این فتوا یا حکم را چاپ کنید تا ما ببینیم که رژیم در دلش به انها خندید.

حالا یک جلاد و شکنجه گر از نزدیکان خود خامنه ای، تحت عنوان فعال اصولگرا در موردفعالیت های هسته ای و مذاکرات رژیم به صحنه امده است و میگوید: اگرچه ساخت و استفاده از بمب اتم از نظر جمهوری اسلامی ایران حرام است اما تست و آزمایش هسته ای فرصتی خواهد شد تا توانمندی ایران برای غرب به اثبات برسد. 

«حسین کنعانی مقدم»، که هم جلاد وشکنجه گر و هم فعال سیاسی و هم کارشناس مسائل بین الملل رژیم است با اشاره به اظهارات رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران 3 تا 4 هفته فرصت دارد و پس از این فرصت مرگ برجام قطعی است گفت: مرجع تعیین کننده ضرب العجل شورای حکام و گروسی نیست بلکه 1+5 است که در این باره تعیین تکلیف می کند.

وی با اشاره به اینکه مهلت یک ماهه شورای حکام درباره سه مرکز مورد سوال درباره آلودگی های رادیو اکتیویته است تصریح کرد: ایران باید درباره منشا آلودگی ها پاسخ دهد اما درباره اینکه برجام می میرد یا نه به تصمیم ایران بستگی دارد نه گروسی و آژانس.

این عصاره رذالت و جنایت با بیان اینکه به نظر می رسد آمریکا استراتژی جدیدی را آغاز کرده که بازی خطرناکی خواهد بود ادامه داد: استراتژی فشار علیه نظام مانند قیچی است که یک لبه آن آمریکا و لبه دیگر آن رژیم اسرائیل است براساس این استراتژی آمریکا با فشار تحریم و تهدید و رژیم اسرائیل با جاسوسی، ترور و خرابکاری قصد قرار دادن نظام اخوندی را در منگنه بگذارد.!!!!

کنعانی مقدم با بیان اینکه اگر ایران در دولبه قیچی ایستادگی  و مقاومت کند، براساس حرفهای خامنه ای اگرچه ممکن است هزینه به دنبال داشته باشد اما هزینه آن از تسلیم شدن در برابر رژیم اسرائیل و آمریکا به مراتب کمتر است.

وی در پاسخ به اینکه آیا بعد از پایان مهلت 3 تا 4 هفته ای اعلام شده از سوی گروسی باید منتظر اتفاق جدید باشیم یا نه عنوان کرد: به نظر می رسد بعد از این دوره وارد فاز جدید مبازراتی با غرب شویم؛ بدون شک آمریکا و اروپا در چارچوب قطعنامه 2231 در شورای امنیت، مکانیزم ماشه را استفاده خواهند کرد اما بدون شک هرگونه قطعنامه ای علیه ایران با وتو چین و روسیه همراه خواهد شد.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک قدرت بازدارنده در صحنه بین الملل مطرح خواهد شد خاطرنشان کرد: اگرچه ساخت و استفاده از بمب اتم از نظر جمهوری اسلامی ایران حرام است اما تست و آزمایش هسته ای فرصتی خواهد شد تا توانمندی ایران برای غرب به اثبات برسد. دیده بان رژیم