پرویز خزائی – تبریک به تبریک

khazaieتبریک به پیام تبریک خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت به مردم مصر

پیام فوری-روشن و صریح وعاجل خانم مریم رجوی به ملت بزرگ و آزادیخواه مصروپشتیبانی کامل ایشان از مبارزه آن ملت کهنسال برعلیه بنیاد گرایی دینی و ادامه راه انقلاب دمکراتیک آنان- یکبار دیگر ثابت کرد که علیرغم تبلیغات سوء دشمن ضد بشری و رباینده انقلاب ضد سلطنتی ایران- شورای ملی مقاومت و بویژه سازمان محوری آن از زبان پرزیدنت و رهبر این تشکیلات و آن سازمان- دادخواه اصلی و محوری ملت ایران و همه جنبش های آزادیخواه بوده و مدعی اساسی و پادزهر سیاسی و ایدیولوژیک علیه طاعون بنیادگرایی اسلامی و مچ گیراولیه ربایندگان انقلابات دمکراتیک و موج سواران و بنیاد گذاران حکومت جهل و ستم قرون وسطایی دردکانی دونبش به بهانه دین هستند.

اهمیت این پیام خانم رجوی از آنجا چشمگیرتر و بارزتر میشود که که از دیشب می بینیم که بسیاری از ابر قدرتها- ویا کشورهای مهم منطقه و جهان یا سکوت کرده اند و یا به سبک و سیاق مماشات و دورویه کاری- علیه آن چه با لسان و گفتمان سخت و نرم موضع گرفته اند ویا در بهترین صورت منتظرتحولات لحظه به لحظه چشم به سی ان ان و الجزیره نشسته اند تا  بعدا و متعاقبا اعلامیه نهایی خود را بر اساس اینکه کی در پآیان راه می برد- (مردم یا اخوان المسلمین و سلفیست های زن ستیزو دست و پا بر)- فورمول بندی.

اما زن مسلمانی که سکاندارائتلاف تاریخی مقاومت مردم ایران در مقابل پدرخوانده بنیادگرایی و تروریسم است- از همان لحظات اول قد برافراشته و در طرف مردم و حکومت سکولار لاییک و جدایی کامل دین از دولت قرار میگیرد. ماده پنج قانون اساسی نیم ملا ساخته مصر بندی دارد که بوضوح راه را برای یک  شورای نگهبان مصری باز میگذارد.

اما من از بیگانگان هرگز ننالم…..  و خطاب به کسانیکه سالهاست در خارج کشوربه انواع و اقسام گفتار و نوشتار مجاهدین وشورای ملی مقاومت را تخطئه کرده و بر آنها برچسب های ناروا – از جمله دیکتاتوری و حکومت اسلامی در آستین داری میزنند- میگویم: باز دیدید که تمام این سالها انرژی خود را بجای همسوکردن برای سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار دمکراسی و جدایی دین از دولت و استقرار یک نظام جمهوری (سه اصل جبهه همبستگی ملی)- صرف سرهم بندی و سفسطه و تبلیغات جهت دار و “مید این تهران” کردید! هی عرض خود بردید و زحمت افزودید. ایضا یادتان می آید که در جریان دجالگری تبلیغاتی خمینی در باره کتاب سلمان رشد وآن فتوای مرگ-همه سران مهم غرب خفه خون گرفتند و حتی پرزیدنت آن زمان ویلیام کلینتون میگفت که او “خشم مسلمانانَ” را درک میکند (بخوانید خشم خمینی را). کتابی که سراسر از کنایه و طنزدر باره هندیها و پاکستانهای مهاجر به انگیس بود. کتابی که  نه خمینی یک کلمه از آن را خوانده بود( اگر هم ترجمه فارسی اش را میخواند با آن زبان الکن و پر از غلط های املا  انشایی وگرامری یک کلمه را نمی فهمید) ونه حتی عالیجناب ویلیام کلنیتون  .

اما مجاهد خلق ایران ازهمان روزهای اول توطئه وبازی دجالانه خمینی برای درمان موقت زهر آتش بس را- کشف میکند- با شجاعت بی نظیری علیه فتوای فاشیستی خمینی موضع میگیرند- تظاهرات میکند و تحت عنوان بزرگ “فتوای ضد اسلامی”  موضع میگیرند…….مقالات مجاهدین با همین عنوان در بسیاری از رسانه های تراز اول همین اروپا چاپ گردید. اگر دنبال این مقاله ها میگیرید به آرشیومرکز شورای ملی مقاومت و یا دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک لطفا مراجعه کنید

حالا یا ایهلبدگویان و تبلیغات چیان  کافه نشین و سایت نشان! از این یکی هم درس گرفتید؟ و چیزی حالیتان شد؟  باز میگویید که مجاهدین چنین وچنان و بقول خمینی چه و چه هستند و دیکتاتور و طرفدار حکومت اسلامی.  آیا شما ایتلاف مجاهدین در زندانهای شاه با همه نیروهای لاییک و چپ و میانه وملی و مصدقی را بخاطر دارید؟  آیا آن شیخ گرما زده تنبان بدست گریزان از طناب لباس مجاهد و آن دگر شیخ از گرمابه مجاهدین هراسان و آن دگر شیخ دیگ و کاسه و پنیر غسل دهنده و “اصحاب ملاقه”( آنانکه حتی ملاقهای مجاهد لمس کرده را آب میکشیدند) را بخاطر می آورید. آن سخنرانی تاریخی مسعود رجوی در امجدیه و برایت از مشروعه خواهان و متشرعین را شنیدید و آن جدایی ابدی مسعود و موسی از خمینی  در نشست قم را؟

یانه…..  آیا از این همه فدای تمام عیار و نبرد صدها هزار برابر در مقابل حکومت دینی خمینی و سلطان خلیفه خامنه ای هورده ای(اندکی به لری) بقدر دم فیلی در ذهنتان مانده است؟  و اینکه بحکم  تاریخ مجاهد خلق -بعنوان یک گروه مسلمان- باید در محور این نبرد تاریخی با حکومت دینی و فاشیسم مذهبی قرار گیرد- همانطور که مارتین لوتردر مقابل ولایت مطلقه فقیه کاتولیک در قرون وسطی کرد.

ودرپایان آیا از این  محوریت تاریخی سازمان مجاهدین ناراحت شده اید؟( برو بالا!) بهتان برخورده است( بروبالا!) حالتان گرفته است(بروبالا) سرگیجه گرفته اید؟( بروبالا) در حاشیه بحالت غش رفته اید و یا رفته شده اید؟(بروبالا!) حسود نیاسوده شده اید( برو بالا!) سطل در دست آب بیار آسیاب ولایت و خلافت شده اید( بزن قدش!)

پنج شنبه 4 ژوییه 2013 اسکاندیناوی    پرویز خزایی