پس از گذشت 13 روز از وضعیت حسن صارمی و فرزندانش خبری نیست

با گذشت 13 روز از بازداشت  حسن صارمی (برادر زندانی سیاسی علی صارمی که در زمستان ۸۹ در زندان اوین اعدام شد) و دوفرزندش هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست.

حسن صارمی روز ۱۶ خرداد ماه جاری به همراه فرزندانش حامد صارمی ۳۳ ساله و شهلا صارمی ۲۹ ساله در منزل مسکونیشان در تهران بازداشت گردیدند.

مامورین ضمن تفتیش منزل ایشان وسایل شخصی از قبیل کامپیوتر و مبایل‌ها را ضبط کرده و با خود بردند.

یکی از نزدیکان ایشان  “ما از محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نداریم، و تا کنون اجازه تماس تلفنی یا ملاقات با بستگان خود را پیدا نکرده اند. ولی احتمالا به بند امنیتی زندان اوین منتقل شده‌اند.”

حسن صارمی برادر زندانی سیاسی “علی صارمی” است که در ۷ دی ماه ۱۳۸۹ به اتهام “رابطه با سازمان مجاهدین” اعدام گردید.