پمپئو: میگفتند اگر از برجام خارج شوید، اگر قاسم سلیمانی را بکشید جنگ میشود ما کردیم جنگ هم نشد

وزیر خارجه سابق آمریکا مایک پمپئو گفت: زمانی می‌گفتند اگر از برجام خارج شوید جنگ می‌شود. زمانی هم می‌گفتند اگر سفارت آمریکا را به اورشلیم منتقل کنید جنگ می‌شود. عین همین هشدارها را درباره (دژخیم) سلیمانی دادند. گفتند که اگر به سلیمانی حمله کنید جنگ می‌شود. 

ما از بین این‌ها یک یا دو کار را انجام ندادیم بلکه هر سه این کارها را انجام دادیم و جنگی اتفاق نیفتاد. به‌خاطر اینکه آمریکا آشکارا نشان داده بود آماده است از چیزهایی که برای مردم آمریکا مهم است محافظت کند. 

سلیمانی درحال نقشه کشیدن برای کشتن ۵۰۰ آمریکایی دیگر بود. ما فرصت داشتیم این نقشه را خنثی کنیم و این کار را انجام دادیم. بعد از آن فرصت داشتیم یک حمله قریب‌الوقوع دیگر به منابع و منافع آمریکا و نیروهای آمریکایی را خنثی کنیم.