پناهندگی یک ورزشکار دیگر ایرانی به اروپا

محمود محمدی، صاحب بازوبند پهلوانی بی‌وزن ایران که چند ماهی را در ترکیه سرگردان بود، به هلند رسیده است. این ورزشکار، از کشور هلند درخواست پناهندگی کرده بود. محمدی، در سال ۱۳۷۹ جوان‌ترین قهرمان در تاریخ مسابقات پهلوانی ایران شد.

این قهرمان کرجی عنوان نخست نوجوانان و جوانان ایران، مدال طلای فوق سنگین جام بین‌المللی ماراش و عنوان برتر جشنواره کشتی روغنی ترکیه را نیز در کارنامه دارد. با این وجود به دلیل اتفاق‌هایی که برای محمود محمدی رخ داده، او از کشور خارج و اکنون به هلند پناهنده شده است.

محمدی این روزها در هلند به مربی‌گری می‌پردازد و تمرینات تیم تاپ یواف‌سی این کشور را زیر نظر دارد.