پوتین متجاوز، پف کرده و لنگان در تهران

طریقه راه رفتن پوتین متجاوز حین پایین آمدن از پله های هواپیما و راه رفتن روی فرش قرمز طی سفر به ایران و فرودگاه مهرآباد بار دیگر خبرساز شده است.

پوتین در ویدیو و عکس هایی که در صفحات اجتماعی منتشر شده است نحوه راه رفتن پوتین مورد توجه قرار گرفته که به سختی و حالت لنگان حرکت می کند.

خبرگزاری مترو همچنین می نویسد که در دیدارها پوتین با سر و صورت پف کرده به نظر می رسید.