پولیتیکو: مذاکرات برجامی احتمالا به پایان انتخابات در نوامبر منتقل میشود

توافق احیای برجام در صورت حصول احتمالا باید در کنگره بررسی شود. اما با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات میان دوره‌ای کنگره (۱۷ آبان)، بسیاری از دموکرات‌ها ممکن است حاضر نباشند درگیر بحث و بررسی درمورد توافق ایران شوند. باتوجه به فاصله موجود تا انتخابات، احتمال دارد که مذاکرات تا بعد از پایان انتخابات در نوامبر متوقف شود. 

پولیتیکو نوشت: امریکا پاسخ ایران درمورد پیش نویس احیای برجام را دلگرم کننده ندانسته و آن را یک قدم به عقب خوانده

در ادامه این مطلب آمده است: توافق احیای برجام در صورت حصول احتمالا باید در کنگره بررسی شود. اما با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات میان دوره ای کنگره (17 آبان)، بسیاری از دموکرات ها ممکن است حاضر نباشند درگیر بحث و بررسی درمورد توافق ایران شوند.

علی واعظ عضو گروه بین المللی بحران می گوید با از دست رفتن این فرصت، تصور حصول توافق قبل از انتخابات میان دوره ای دشوار است.

باتوجه به فاصله موجود تا انتخابات، احتمال دارد که مذاکرات تا بعد از پایان انتخابات در نوامبر متوقف شود. انتخاب