پيامی از پاتريك كندی درباره حمله جنايتكارانه به اشرف

kennedy450پاتريك كندي طي پيامي نوشت: امروز، اول سپتامير، همزمان با كشتارهر پناهنده در اشرف كه به تك تك آنها قول حفاظت داده شده بود، اعتبار ايالات متحده و سازمان ملل باز هم و بازهم نابود شد. چراكه هركدام از آنها در انتظار ايالات متحده و سازمان ملل بودند تا به تعهداتشان در حفاظت عمل كنند و اين مرز سرخ ديگري ايجاد كرده است كه ايالات متحده لازم است فورا به كمك سايرين بشتابد.