پيام قدردانی زندانی سياسی غلامرضا خسروی از داخل زندان اوین خطاب به مردم ایران و آزادیخواهان سراسر جهان

غلامرضا خسروی 1به دنبال عقب نشينی رژيم آخوندی و بازگرداندن همه زندانيان منتقل شده به سلولهای انفرادی به بند350، زندانی سياسی غلامرضا خسروی پيام تشکر و قدردانی خطاب به ملت ايران و «آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر و حاميان زندانيان سياسی در ايران و سراسر جهان» فرستاد.

در پيام زندانی سياسی غلامرضا خسروی آمده است: بالاخره پس از 15روز رنج و شکنجه انفرادی و تحمل اعتصاب غذا، رژيم ضدبشری آخوندی در يک عقب نشينی مفتضحانه در برابر مقاومت زندانيان مقاوم و افشاگريها و تلاشها و همدرديهای شما خلق قهرمان در ايران و سراسر جهان، تمامی زندانيان محبوس در انفرادی را به بند 350 بازگرداند. همراهی ها، همدليها و روزه های سياسی و حتی تراشيدن موهای سرتان، موجب افتخار و سربلندی و روحيه بخش ما در سلولهای انفرادی بود، بی شک اين مقاومتها و ايستادگيها پيروزی نهايی خلق قهرمان ايران بر فاشيزم مذهبی حاکم بر ايران را رقم خواهد زد. در اين جا بر خود واجب دانستم که به عنوان فرزند کوچک و جان بر کف مردم ايران از تمامی کوششها، پايداريها و مقاومت شما سپاسگزاری نمايم.
درود بر عزمتان
درود بر شرفتان
درود بر پايداری تان
غلامرضا خسروي

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: