پيروزيهای چشمگير ارتش آزادی سوريه

syria armeرزمندگان ارتش آزادي سوريه يك هليكوپتر نظاميان اسد را در حومه حلب سرنگون كردند.

انقلابيون سوري با بكار گيري موشكهاي حرارتي اين هليكوپتر را در آسمان روستاي نبل در حومه حلب هدف قرار دادند. سايت لبنان الان و سايت اوغاريت كميته هاي هماهنگي انقلاب سوريه اعلام كردند: گردانهاي ارتش آزادي در استان ادلب درعمليات آزاد سازي پادگان نظامي الاسكان در شرق شهر ادلب چند پايگاه نظاميان اسد را به كنترل خود درآوردند. انقلابيون سوري در اين عمليات مواضع خود را در پايگاههاي تصرف شده تقويت مي كنند تا بتوانند براي تهاجم به پادگان الاسكان كه در جاده بين المللي دمشق حلب قرار دارد آماده شوند.

ارتش آزادي سوريه اعلام كرد: گردانهاي ارتش آزادي در شمال حلب به خودروهاي حامل نظاميان و نيروهاي حزب الشيطان تهاجم كردند و 40 تن از نظاميان اسد و نيروهاي حزب الشيطان را از پاي در آوردند. ارتش آزادي سوريه مواضع خود در حومه شمالي حلب را تقويت كردند. در اين منطقه 3 جبهه فعال وجود دارد كه همگي آنها در اطراف فرودگاه نظامي مِنِغْ قرار دارند. امروز ارتش آزادي سوريه  سه قسمت از فرودگاه از جمله  ايستگاه سوخت رساني و برج مراقبت فرودگاه را تصرف كرد. در نتيجه نيروهاي رژيم در آخرين ساختمان اين فرودگاه، محاصره شده اند در حال حاضر كمك رساني و ارسال سلاح و مهمات براي اين نيروها بسيار سخت شده است.

قسمت اعظم پادگان لشكر 17 نظاميان اسد در الِرقه از جمله گردان ويژه, مخابرات و ساختمان افسران به تصرف رزمندگان درآمد. به گزارش جنبش آزادگان شام نبردهاي شديدي به مدت 2 روز در مقر لشكر 17 ادامه داشت. رزمندگان نزديك به 70 درصد مساحت اين مركز را تصرف كرده اند.