پیام خانم مریم رجوی در مورد نمایش انتخابات رژیم اخوندی

 خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاوت در پیامی به مناسبت نتیجه انتخابات فرمایشی رئیس جمهور ی رژیم اخوندها گفت: بدون آزادي بيان و حقوق بشر، تا وقتي زندانيان سياسي و فعاليت احزاب آزاد نشده، تا وقتي سياست تجاوزكارانه رژيم در سوريه و عراق ادامه دارد و تا وقتي كه رژيم براي دستيابي به بمب اتمي پا مي فشارد، هيچ چيز عوض نمي‌شود

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت،  براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران، درباره نمايش انتخابات رياست جمهوري ملايان گفت: حمله موشكي روز شنبه 25خرداد به كمپ ليبرتي، كه تا بعد از ظهر روز شنبه،  34نقطه اصابت موشكهاي 107ميليمتري شناسايي شده و دو شهيد و 70مجروح و چند ميليون دلار خسارت به جاي گذاشته است، آن روي سكه شعبده انتخابات در سرقت غصب حق حاكميت مردم ايران تحت عنوان «ولايت فقيه» است.

بيش از يك ميليون نيروهاي انتظامي و امنيتي و نظامي كنترل صحنه انتخابات را به عهده داشتند و رژيم آخوندها همه ابزارهاي سركوب و تهديد و تقلب و تطميع را به كار گرفت.

با اينحال رژيم براي پرهيز از قيام مردم و تجديد وقايع چهار سال  پيش با سرعت تمام  در مرحله اول بساط انتخابات را جمع كرد و به سنت هميشگي خود در تاريكخانه موسوم به «اتاق تجميع آراء» با ضريب 4-5 برابر ادعا كرد، نزديك به 72درصد از دارندگان حق رأي، در اين انتخابات نامشروع شركت كرده اند. موشك براي رزمندگان آزادي ايران و اعداد و ارقام ساختگي براي مردم  ايران و جامعه بين المللي، معني «حماسه سياسي» است كه ولي فقيه ارتجاع وعده داده و براي آن «مهندسي» كرده بود. در هفتم ارديبهشت ماه گذشته برخي رسانه هاي رژيم از يك نوار مكالمه در انتخابات چهار سال پيش با احمدي نژاد پرده برداشتند كه به او گفته مي‌شد براي اينكه اختلاف آرا زياد به نظر برسد، 8 ميليون رأي به نام او افزوده مي‌شود.

خانم رجوي افزود: ظاهر شدن آخوند روحاني، كسي كه از ابتدا در همه جنايتهاي رژيم  سهيم بوده است، در نقش يك «ميانه رو» هيچكس را نمي فرييد. نقش او در بمبارانهاي قرارگاههاي مجاهدين در دهه1370 و شليك هزار موشك در 29فروردين 1380 قابل انكار نيست. بدون آزادي بيان و حقوق بشر و تا وقتي زندانيان سياسي و فعاليت احزاب آزاد نشده، تا وقتي سياست تجاوزكارانه رژيم در سوريه و عراق ادامه دارد و تا وقتي كه رژيم براي دستيابي به بمب اتمي پا مي فشارد، هيچ چيز عوض نمي‌شود. سردمداران رژيم به خوبي مي‌دانند كه هر گونه تغيير جدي در اين سياستها به سرنگوني تماميت رژيم  راه مي برد.

روحاني كه 16سال دبير شوراي عالي امنيت ملي رژيم  بوده و از مؤسسان تشكل آخوندي وابسته به خامنه اي موسوم به «جامعه روحانيت» است، هم اكنون نماينده خامنه اي در شورایعالی امنیت ملی رژيم است، وي همچنين عضو مجمع تشخيص مصلحت رژيم، نماینده خبرگان آخوندي و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ملايان است.

روحاني به تازگي  تصريح  كرد در دهه گذشته تروئيكاي اروپا را فريفته تا پروژه تسليحات اتمي رژيم را پيش ببرد.

 او روز 23تير 1378 در بحبوحه قيام تير 1378 گفت اهانت به خامنه اي  «اهانت به ایران و اسلام و مسلمانان و قانون اساسي و  كساني است که ایران را ام‌القرای جهان اسلام مي‌دانند. در کدام کشور، این حرکتهای آشوب‌طلبانه تحمل می‌شود تظاهركنندگان حقیرتر از آن هستند که به آنها برانداز بگوييم… دیروز غروب دستور قاطع صادر شد تا هرگونه حرکت این عناصر با شدت سرکوب شوند…»

انتخابات رياست جمهوري آخوندها كه در قدم اول با حذف رفسنجاني، شروع شد و با مناظره هاي مضحك 8نفري و سپس تقلبهاي بزرگ ادامه يافت، بار ديگر حقانيت و ضرورت راه حل سوم را به اثبات رساند كه از سالها پيش از جانب مقاومت ايران مطرح شده است. تنها راه تغيير رژيم به دست مردم ايران و مقاومت سازمان يافته آنها و حمايت از تنها جايگزين دموكراتيك است.

شايان يادآوري است كه رژيم آخوندي، براي جلب جمعيت و رونق دادن به نمايش  انتخابات رياست جمهوري، همزمان، انتخابات شوراهاي شهر را هم برگزار كرد و انتخابات ميان دوره يي مجلس در چهار استان و انتخابات خبرگان آخوندها در دو استان را هم به آن افزود.

در زمان رأي گيري بسياري از حوزه هاي اخذ رأي كه توجهي  بر نمي انگيخت، تعطيل شدند تا طبق سناريوي مهندسي شده، نقاطي كه در معرض ديد خبرنگاران خارجي قرار مي‌گيرد، پر جمعيت جلوه داده شود.

خانم رجوي در پايان خاطرنشان كرد: ترديدي نيست كه «پيروزي» نمايي و «حماسه» بازي ولي فقيه ارتجاع، ديري نمي پايد و جنگ گرگها در مرحله سرنگوني فاشيسم ديني به اشكال ديگر با شدت و حدت ادامه مي يابد.