پیام خانم مریم رجوی مريم رجوي به مناسبت سالروز ميلاد مسيح و آغاز سال 2015 ميلادي

رژيم ايران شقي ترين دشمنان مسيح و محمد و پدرخوانده همه شريران در خاورميانه است.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن تبريك سالروز ميلاد عيسي مسيح (ع) و فرا رسيدن سال نو ميلادي به عموم هموطنان مسيحي،حاميان مسيحي مقاومت ايران و مسيحيان جهان، سالي سرشار از صلح، آزادي و بردباري و سازندگي براي همة مردم جهان، و پيروزي بر بنيادگرايان سفاك حاكم بر ايران را براي جنبش مقاومت مردم ايران آرزو كرد.
رجوي گفت: پيام مسيح، براي بشريت در زنجير، بشارت نجات و آزادي است…پيامي كه بيش از دو هزار سال است در وراي همة تحريفها و سركوبها، نسلهاي بشري را به صلح و عدالت ورهايي فرا مي‌خواند.
رجوي رژيم آخوندي را كه نقاب اسلام به چهره زده است، شقي‌ترين دشمنان مسيح(ع) و محمد(ص) خواند و افزود: آنها به نام دين، در ايران به چشم زنان اسيد مي‌پاشند و جوانان را به دار مي‌كشند، نوكيشان مسيحي را زنداني و ابتدايي‌ترين حقوق‌شان را نقض مي‌كنند؛ دژخيماني كه به خاطر اعتقادات مذهبي و به خصوص پيروي از پيامهاي واقعي محمد(ص) و مسيح(ع)، اعدام و شكنجه مي‌كنند و بدترين تبعيض و شقاوت را روا مي‌دارند. استبداد ديني و خون آشامي برپا كرده‌اند كه كانون بنيادگرايي و تروريسم تحت نام اسلام و پدرخواندة همة شريراني است كه امروز در خاورميانه و به خصوص در عراق و سوريه، اسيران و گروگانهاي بيگناه را مي‌كشند و پيروان مسيح و ساير دگرانديشان را به كوچ اجباري و آوارگي مي‌كشانند….
رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران تأكيد كرد: «تا آن جا كه به پيام حقيقي اسلام برمي‌گردد، آخوندهاي حاكم بر ايران و بنيادگراياني كه با پيروي مستقيم يا غيرمستقيم از آنها، جان و زندگي و حيثيت و آسايش ملتهاي اين منطقه را درهم مي‌كوبند، بنا به آيات قرآن، سخت‌ترين دشمنان خدا هستند….آنچه ملتهاي ما در سراسر منطقه مي‌خواهند، زندگي در صلح و آشتي با خواهران و برادران‌ مسيحي و تمام هموطنانشان از هر دين و مذهب و عقيده‌يي است».
مريم رجوي با يادآوري درد و رنج ميليونها پناهنده و آواره، به خصوص زنان و كودكان در سوريه، عراق، فلسطين و همه نقاط جهان براي نجات آنان از اين شرايط سخت، دعا نمود. او ضمن تقدير از حمايتهاي گسترده مسيحيان در سراسر جهان، از جمله رهبران بزرگوار كليساها از مقاومت ايران، همة مسيحيان جهان را به گسترش ياري و حمايت از رزمندگان آزادي در ليبرتي و زندانيان سياسي در سراسر ايران و حمايت از مقاومت ايران براي سرنگوني رژيم ولايت فقيه فرا ‌خواند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
2 دي 1393 (23دسامبر2014)